Många av de som är småbarnsföräldrar idag, eller som kanske väntar sitt första barn, hade blöja tills de var ungefär tre år gamla. Men det går att spara mycket pengar på att börja potträna sitt barn tidigare än så.

Det är faktiskt inte så länge sedan som barn slutade med blöjor vid ungefär 18 månaders ålder. Idag är det vanligare att det sker i treårsåldern. Beror det på att småbarn idag är mindre mogna än tidigare? Nej, så är det inte. Snarare beror det på att dagens föräldrar drar sig en aning för potträningen, eftersom det innebär en del jobb.Potta i plast

Det går att se tidigt på ett barn om hen behöver kissa eller bajsa. Barn är olika, så de kan signalera på olika sätt, men man kan lära sig att tolka signalerna tidigt, och sätta barnet på pottan. En del föräldrar börjar redan på BB.

Det finns flera fördelar med tidig potträning. Till att börja med sparar man pengar, i och med att man inte behöver lägga lika mycket pengar på blöjor. Och även om potträning tar mycket tid i anspråk så sparar man tid ju tidigare man börjar. Barnet bajsar så att säga mer effektivt om det sitter på pottan.

Men det finns också hälsofördelar för barnet. Helena Bergqvist är psykolog vid Barnspecialistmottagningen på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hon har skrivit barnhälsovårdens riktlinjer om potträning och att sluta med blöjor, som är de första riktlinjerna av detta slag någonsin.

När man toatränar sent kan det bli problem med att bli av med blöjan, att barnen går och håller sig och småskvätter. Vissa kan bli förstoppade och vissa kan få urinvägsinfektioner på grund av kvarstående urin i urinblåsan – problem som bara tycks öka, säger Helena Bergqvist.

Potträningen bör börja redan innan barnet har lärt sig gå, förslagsvis när det är ungefär 10 månader. Börjar man i denna ålder kan barnet inte gå iväg från pottan, vilket gör det hela lite enklare. När man sitter på huk, på en potta tömmer man tarmen mycket bättre. Tänk dig själv att du skulle stå upp och bajsa, det vore knappast optimalt.

Att börja tidigt

Vill man börja potträningen riktigt tidigt, kanske när barnet bara är någon vecka gammalt, är det bra att hitta ett betingningsljud. Man kan till exempel göra ett kissljud när man har satt barnet på pottan. Till en börja med kan man sätta barnet på pottan i samband med blöjbyte, och så göra kissljudet. Det blir en signal till barnet att det går bra att göra sina behov, även om barnet naturligtvis kommer att kissa eller bajsa ibland även när ingen signal ges. Man är inte en dålig förälder om man inte lyckas – alla barn är olika – men om man lyckas bra kan barnen vara helt torra från 15 månaders ålder.

Många småbarnsföräldrar är idag stressade, och att då hålla på med potträning kan kännas som ytterligare ett stressigt måste. Man får dock komma ihåg att det innebär en tidsbesparing i långa loppet, och kanske färre VAB-dagar. Eftersom man kan vara föräldraledig fram tills barnet är 18 månader har man tid på sig för potträningen, om man börjar när barnet är 10 månader. Så planera inte in för mycket under föräldraledigheten, utan räkna med att potträningen kommer att ta tid. Det kommer att löna sig, var så säker.