När och om tjuven får säga sitt, kan det stå dig rejält dyrt. Tyvärr blir inbrotten fler och fler och väktarbolagen har att göra varenda dag. Dock upptäcks det och utvecklas fler och fler inbrottslarm och olika lösningar så att folks hem ska bli så trygga som möjligt och i den här artikeln kan du få några vägledande tips.

 

Ett inbrott kan skapa mer skada än man trodde var möjligt. Ångest, ilska, panikattacker och paranoia är bara ett fåtal känslor och tillstånd man kan drabbas av om man utsatts. Men även om många säger att tjuven alltid ligger steget före, så kan vi glädja dig med att detta inte alltid stämmer. För idag finns det hypereffektiva lösningar som gör husägare mer säkra än någonsin, trots att man dock alltid ska hålla ett vaket öga på sin omgivning.

 

Skydda dig mot inbrott

tjuv inbrottDet finns aldrig en hundraprocentig garanti som skyddar dig mot inbrott men du kan göra massor för att vara så trygg som möjligt. Ett första steg är att införskaffa ett larm och då gärna ett larm som ingår i en paketlösning. Röklarm, rörelsedetektorer, kameror och en direkt sammankoppling med ett larmföretag som Securitas eller liknande.

 

Larmsystem kan både vara trådlösa och kabelbaserade samt mer eller mindre avancerade. Man brukar rekommendera att ha en kombination av larm som ger en bättre effekt. Centralsystemet i larmsystemet är hjärnan bakom hela apparaten och det är hit alla givare och detektorer kopplas. Magnetkontakter och rörelsedetektorer är de vanligaste komponenterna men allt fler börjar även använda rökdetektorer som avger en kraftig rök som omringar tjuven och låter denne bli helt vilseledd. Dock är detta system mycket dyrt, generellt.

 

Magnetkontakter monteras på fönster och dörrar och avger ett tjutande ljud om de separeras från varandra. Rörelsedetektorer reagerar istället på rörelser tack vare infrarött ljus. Vad gör man då om man har husdjur, kanske du tänker? Det finns sådana detektorer som kan hantera djurens alla vändningar såvida husdjuren inte är alltför stora.

 

Man kan även använda sig av vattendetektorer och glaskrossdetektorer så marknaden är sannerligen öppen för alla. Det går även att styra larmen på andra sätt än det klassiska.

 

  • Larmet styrs med timer
  • Larmet styrs med app via mobiltelefon
  • Larmet styrs via fjärrkontroll

Se till att välja ett larm som passar ditt hem och styr det på ett sätt som du är bekväm med.